NOWE OPAKOWANIA

ŁATWIEJSZY RECYKLING

Zmieniamy się dla Ciebie.

Zobacz, dlaczego rezygnujemy

z etykiet buteleczek Actimel.

POZNAJ CEL NASZYCH DZIAŁAŃ

Odpowiednie gospodarowanie odpadami pozwala zadbać o przyszłość naszej planety i nas samych. Dlatego jako DANONE stale rozwijamy technologie i rozwiązania mające na celu zmniejszenie

wpływu naszych produktów na środowisko, a co za tym idzie – zdrowie każdego z nas.

Actimel zyskuje nowe opakowanie – pozbawione etykiety. Wdrażamy proces zastępowania starszych opakowań łatwiejszym w recyklingu, bardziej przyjaznym dla nas i naszego środowiska projektem.

Actimel | jogurt
Actimel | zmiana butelki

UPROSZCZONE ZASADY SEGREGACJI

Zobacz sam, jak łatwo możesz zadbać o lepszy świat z Actimel!

Actimel | Śmietnik plastik

Butelka i wieczko

do pojemnika na

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

Actimel | sortowanie śmieci papier

Kartonetka do pojemnika na PAPIER

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

STRATEGIA DANONE – DROGA POZYTYWNEGO WPŁYWU

Każde nowe opakowanie powstaje z myślą o tym, aby zwiększyć możliwości jego ponownego wykorzystania. Actimel pozbywa się etykiet, które wykonane były z innego rodzaju plastiku niż sama buteleczka. Tak właśnie wygląda idea ekoprojektowania w praktyce.

Zmniejszamy

zużycie

materiałów

Optymalizujemy wykorzystanie miejsca podczas transportu

Wykorzystujemy

surowce nadające

się do recyklingu

DANONE w ramach swoich zobowiązań

działa na rzecz zdrowia, społeczeństwa i planety wielokierunkowo.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TO PRIORYTET

Actimel | jogurt
Actimel | Polski Pakt Plastikowy

POLSKI PAKT PLASTIKOWY

Jesteśmy sygnatariuszami Polskiego Paktu Plastikowego, czyli platformy współpracy firm na rzecz zamknięcia obiegu plastiku. Eliminując etykietę, podejmujemy krok w kierunku realizacji zadań, do których się zobowiązaliśmy – takich jak przeprojektowanie opakowań w celu zmniejszenia ilości używanych tworzyw.

Actimel | energia wiatrowa

ENERGIA ELEKTRYCZNA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Zarówno zakład produkcyjny Actimela zlokalizowany w Rotsellar w Belgii, jak i wszystkie 7 zakładów grupy spółek DANONE w Polsce korzysta z odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Dodatkowo, stale wdrażane innowacje technologiczne pozwalają nam zmniejszać jej zużycie w procesach produkcyjnych.

REDUKCJA EMISJI METANU

Zobowiązaliśmy do redukcji emisji metanu o 30% do 2030 roku. Jesteśmy pierwszym producentem żywności na świecie, który zadeklarował takie działanie. Wspieramy współpracujące z nami gospodarstwa w kierunku, który pozwoli nam razem osiągnąć założone cele dekarbonizacyjne.